پرتو همراه هیام

پیوند روان

جناب آقای دکتر بنی اسدی، نیاز به یک سایت جهت معرفی خدمات کلینیک پیوند روان، از سال 91، داشتند.
ایشان روزمه کامل کاری خود، لیست کاملی از خدمات و راه های تماس را در سایت قرار داده و کاربران برای آشنایی هر چه بیشتر با خدمات کلینیک نوروفیدبک و بیوفیدبک می‌توانند به سایت پیوند روان مراجعه نمایند.

کارفرما: دکتر بنی اسدی
نام پروژه: طراحی سایت مرکز تخصصی توانمند سازی