پرتو همراه هیام

آکادمی سیلویا

این سایت به سفارش کارفرما در کانادا طراحی و پیاده سازی شده است.
روند این سایت به این شکل است که تعدادی آموزگار در سایت ثبت نام کرده اند و وقت های آزاد خود را برای آموزش در سایت مشخص کرده اند.
کاربران دانش آموز، با انتخاب آموزگار مورد علاقه خود و ساعت هایی که ایشان به صورت آزاد دارند، اقدام به رزرو و خرید وقت تدریس می‌کنند.

کارفرما: فاطمه صلاحی
نام پروژه: طراحی سایت آموزشی