پرتو همراه هیام

آزمون جذب کارآموز فرانت‌اند React

لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید.